acronym tegi

<acronym> elementi matn qisqartirilganligini bildiradi. <abbr>dan farqli o’laroq, qisqartma mustaqil so’z sifatida ishlatiladigan qisqartirilgan qisqartma hisoblanadi. Misol uchun, quyidagilarni misol qilib olishingiz mumkin: OITS, AQSh, DOS va boshqalar.

Brauzerlar bu element ichidagi matnni boshqacha qo’llaydi. Firefox va Opera <acronym>  tegi ishlatilgan qismini tagini nuqtachalik qilib ko’rsatadi, IE va Chrome elementlarning uslubini o’zgartirmaydi.

<acronym> tegining davri o’tgan, shu sababli <abbr> ishlatish tavsiya etiladi.

Sintaksis

<acronym>Текст</acronym>

Sintaksisni yoki boshqa kodlarni http://kod.tweet.uz manzilida sinovdan o’tkazishingiz mumkin..

Tegni yopish

Majburiy </acronym>.

Xususiyatlari

Bundan tashqari universal attritublar va umumiy amallar ham qo’llaniladi.

Namuna

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
 "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
 <html>
 <head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
  <title>ACRONYM</title>
  <style type="text/css">
  acronym {
   border-bottom: 1px dashed blue; /* Подчеркивание текста */   color: maroon; /* Цвет текста */  }
  </style>
 </head>
 <body> 
 <p>Популярность языка JavaScript порождена его широкими возможностями 
 по взаимодействию с элементами веб-страницы через <acronym title="Document 
 Object Model, Объектная модель документа">DOM</acronym>.</p>
 </body> 
</html>

 

Natija

 

Был ли данный материал полезен? Да 4 Нет

Как мы можем помочь?